Miért nyernek meg minden fontos jogi csatát a szcientológusok?

506

Bár nem annyira közismert tény, de a helyzet az, hogy a szcientológusok eddig minden fontos jogi csatát megnyertek minden országban, ahol támadták őket. A mérföldkő jelentőségű győzelmeiknek rendkívül egyszerű oka van.

De kezdjük az elejétől. A közvélemény kialakításában a médiának hatalmas szerepe és felelőssége van. Egy olyan média, ami elferdíti a tényeket, vagy csak féligazságokat közvetít, valójában megtéveszti az embereket. Hamis kép alakul ki a nézőben vagy hallgatóban, aki ugyan észrevétlenül, de utána később már a saját véleményeként éli meg azt a hamis képet. Az emberek hajlamosak elhinni azt, amit sokan és sokfelé ismételgetnek.

Így könnyen eljutunk egy olyan társadalomig, ahol az emberek tömegesen félre vannak vezetve és áldozatául esnek a média irányított hazugságainak. Számtalan példát találhatunk erre, elég ha csak azt megfigyeljük, hogyan nőtt meg a recept nélkül kapható gyógyszerek reklámozása, elfogadottsága és forgalma, mialatt az általános egészségügyi helyzet jottányit sem javult. Az én gyerekkoromban elvétve voltak ilyen készítmények, ma már több száz van. De vajon egészségesebbek vagyunk?

Köztudott, hogy a Szcientológiával kapcsolatban a média nem mindig objektív és őszinte, de ennek oka és háttere már kevésbé közismert. Pedig olyan egyszerű.

A szcientológusok a szabadság képét mutatják fel egy olyan világban, ahol néhány vezető célja a társadalom hangyabolyhoz hasonló szótlan dolgozó rajjá alacsonyítása. A szcientológusok a hatékony oktatás módszereit mutatják be egy olyan világban, ahol az oktatás hanyatlása annyira elképesztő méreteket ölt, ami már a szülőket is aggasztja. A Szcientológia hatékonyan szabadít meg bárkit a drogok és az alkohol káros hatásai alól és ezt napi szinten teszi ezrekkel egy olyan világban, ahol épp a drogok legalizációján dolgoznak nagy erőkkel, az alkohol pedig divatosnak és menőnek van beállítva a filmekben.

A Szcientológia a magas személyes etika, az önbecsülés és a személyes siker képét mutatja fel egy olyan világban, ahol lázasan dolgoznak azon, hogy az emberek sutba dobják ezeket a több ezer éves értékeket, a vezetőket pedig inkább a becstelenség jellemzi mint az egyenes gerinc.

A Szcientológia pontosan bemutatja, tanítja és hirdeti az alapvető emberi jogokat, mialatt egyesek az emberi jogok lábbal tiprásában vannak érdekelve. A Szcientológia a jelen életünkön túlmutató felelősségünkről beszél, mialatt a csapból is az folyik, hogy élj a mának, hiszen csak egyszer élsz.

Összefoglalva, a Szcientológia minden erejével a társadalom hanyatlása ellen dolgozik, míg egyesek oly lázasan dolgoznak annak gyors hanyatlásán. Ja, hogy ezeket esetleg nem is tudta? Pedig a Szcientológia erről szól, és ha jó alaposan megvizsgálja a saját szemével, netán elolvas egy-egy Szcientológia könyvet, vagy elvégez egy tanfolyamot, akkor ezeket fogja megtalálni.

Miért tudnak hát nyerni a bíróságon a szcientológusok?

A bíróság tények alapján dolgozik és dönt. Itt már nem elég némi felfuvalkodott hivatalvezető hangzatos állítása arról, hogy roppant szörnyűek ezek a szcientológusok, ezért roppant bírsággal sújtja az egyházat. A bíróság az a hely, ahol megvizsgálják az állításokat egyesével, és összevetik azokat a megfigyelhető és bizonyítható tényekkel. A Szcientológia esetében a támadói egyetlen komolyabb ügyben sem tudták a hangzatos állításokat tényekkel alátámasztani a bíróságokon egyszerűen azért, mert az állítások tényeket nélkülöző hazugságok voltak.

Nézzük, mit mondott Yves Régimont bíró Belgiumban, 2015 végén, egy 18 évig tartó nyomozást követő, 7 hetes bűnügyi per végén a 173 oldalas felmentő ítéletében:

Az egész eljárás elfogadhatatlan, a tisztességes tárgyaláshoz való jog komoly és helyrehozhatatlan megszegése volt.”

2013 december 11‑én az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bírósága is egyhangú, mérföldkő jelentőségű ítéletében jelentette ki, hogy a Londoni Szcientológia Egyház kápolnáját az Egyesült Királyság törvényei szerint el kell ismerni mint vallásos áhítatra szolgáló helyet. Ezzel a Szcientológiát teljes körűen vallásként ismerik el.

Az elmúlt három évtizedben a német bíróságok – mintegy ötven döntésben – úgy határoztak, hogy az egyház és tagjai a vallásszabadság védelmét élvezik, amelyet Németország Alaptörvényének (Alkotmányának) 4. cikke garantál.

De sorolhatnánk még az efféle győzelmeket, a két közös nevező mindig ugyanaz: Egy, a bíróságokon a szcientológusok meg tudják védeni igazukat, egyszerűen csak a tények őszinte bemutatásával. Kettő, ezek a győzelmek már csak ritkán, vagy egyáltalán nem szerepelnek a híradásokban, hiszen nem passzolnak ahhoz a képhez, amit a fő sodrású média a Szcientológiáról kialakítani igyekszik.

A hangzatos, ámde hazug, tényeket nélkülöző állításoknak egyetlen célja van: lerombolni valaminek a jó hírét. Erre igencsak alkalmasak is, de a bíróságokon már nem állják meg a helyüket. Így a Szcientológia legádázabb ellenségei rendre a következő helyzettel találják szembe magukat: állításaikat nem tudják bizonyítani a bíróság előtt, így a pereket elveszítik, sok esetben bocsánatkérésre, helyesbítésre vagy kártérítésre kötelezi a bíróság őket, a Szcientológia pedig ismét győzelmet arat és virágzik tovább.

Magyarországon ma már egyre inkább megfigyelhető tendencia, hogy az emberek növekvő kételkedéssel fogadják egyes médiumok hangzatos állításait. Az emberek így rákényszerülnek arra, hogy más forrásokból is tájékozódjanak. A legjobb forrás azonban minden esetben az ember saját megfigyelése. A legtöbb ember számára még elérhetőek a saját megfigyelés és a saját következtetés gyümölcsei, így a helyzet korántsem reménytelen.

A Szcientológiával kapcsolatban kiemelten igaz, hogy a leghitelesebben úgy tájékozódhat róla valaki, ha elolvas egy L. Ron Hubbard által írt Szcientológia könyvet, elvégez egy bevezető tanfolyamot, vagy egyszerűen csak veszi a  fáradságot és meglátogatja az egyház Közönség Információs Központját, a Váci út 169. sz. alatt.

Szerezd meg a saját tapasztalataidat és rögtön megérted, hogy miért nyernek meg minden fontos jogi csatát a szcientológusok a bíróságokon. Ez ugyanis a napnál is világosabb és semmi trükk nincs benne.

Szerző: Szász Gyula