2017. november 13-án a szcientológusok a következő kiáltványt adták be a magyar Adóhivatalnak

391

KIÁLTVÁNY

Azon Szcientológusok ezreinek képviseletében gyűltünk ma össze, akiknek az alapvető és egyetemes emberi jogait lábbal tiporja a magyar Adóhivatal alávaló eljárása.

Az Ember évezredek óta fordul a vallásokhoz és azok lelkészeihez azért, hogy megszabadulhasson bűnei súlya alól, és feloldozást nyerjen. A gyónási titok szentsége is immár csaknem ezer éve fennáll; ennek jogi érinthetetlensége az állam hatóságai által pedig szintén évszázados múltra tekint.

Az emberi jogok e pillérének megsértése a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kezdődött, és most a Nemzeti Adó és Vámhivatal folytatja azt.

Az a tény, hogy a NAV olyan vallásos iratokat foglalt le, amelyeknek semmi köze nincs a pénzügyekhez vagy könyveléshez, ellenben a gyónás szentsége alá tartozó információkat tartalmazhat, pusztán azt jelzi, hogy vagy teljesen mértékben figyelmen kívül hagyják az állampolgár társaik alapvető jogait és alsóbbrendű magyarokként bélyegezik meg őket, vagy olyan bűnöket akarnak kifürkészni a jogilag védett, szent és sérthetetlen vallási iratokból, amelyeket magánszemélyekkel szemben akarnak felhasználni.

Mindkettő egyformán hitvány és tragikus az emberi méltóság nézőpontjából.

Nem is beszélve arról, hogy ezen iratok hiánya közvetlenül akadályoz meg minket, hogy gyakoroljuk a vallásunkat – egy másik alapvető jogunkat.

A magyar etnikai vagy vallásos csoportokkal szemben alkalmazott kettős mérce és vallási megkülönböztetés nem ismeretlen a magyar történelemben, ezért ennek jeleit azonnal fel kell ismerni és megálljt kell nekik parancsolni.

Ami ma még a szcientológus vallású magyar állampolgárok jogainak figyelmen kívül hagyása, az holnap a recski munkatáborok újranyitása lehet.

Azért jöttünk el ma, hogy kifejezzük: nem értünk egyet ezzel a megbélyegzéssel, továbbá felszólítjuk az Adóhivatalt, hogy tartsa tiszteletben az alapvető jogainkat és szolgáltassa vissza a vallási dossziéinkat az Egyházunknak. Ezért is nyújtjuk át szimbolikusan annak a több száz panaszlevélnek a másolatát, amelyet hivatalos úton már eljuttatunk az NAV-hoz.

Nem fogjuk feladni mindaddig, amíg véget nem ér ez a diszkrimináció, mivel vallásszabadságot akarunk mindenkinek.

 

Magyar Szcientológusok

2017. november 13.