SZCIENTOLÓGIA – EGY TÖRVÉNYESEN BEJEGYZETT VALLÁSI EGYESÜLET?

429

IGEN, AZ!

Ma Magyarországon a Szcientológia Egyház a Fővárosi Törvényszék által hivatalosan bejegyzett vallási egyesület.

A kezdetektől, az 1991-es magyarországi megalapítása óta egyházként volt bejegyezve. A felekezet mai napon is érvényben lévő neve, ahogyan az a hivatalos nyilvántartásban is szerepel: Magyarországi Szcientológia Egyház.

A Fővárosi Törvényszék hivatalos kivonata

Az 2012. január 1-én életbe lépett új egyházügyi törvény (2011. évi CCVI. törvény) új szabályozást léptetett életbe és átalakította a magyarországi egyházak jogi státuszát. Az egyházügyi törvény melléklete felsorolta azokat az egyházakat, amelyeket „bevett” egyházként ismer el. Ezeken kívül minden vallási közösség, amely korábban egyház volt, egyesületként folytathatta tevékenységét, így azonban már nem voltak jogosultak költségvetési támogatásra.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága szerint a Kormány megsértette a vallásszabadságot, amikor indok nélkül megvonta az egyházi státuszt ezektől a felekezetektől.

Számos, addig egyházként bejegyzett vallási szervezet egyesületi formában volt kénytelen folytatni tevékenységét. Mivel a Szcientológia Egyház mindig tiszteletben tartotta országunk törvényeit, az új jogszabály előírásait követve vallási egyesületté alakult.

A Szcientológia Egyházon kívül ugyanebben az egyesületi formában végzi áldásos hitéleti tevékenységét többek közt a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, a Magyar Evangéliumi Egyesület vagy a Magyar Taoista Egyház.

Az új egyházügyi törvény súlyosan diszkriminatív volt egyes felekezetekkel szemben, korábban megszerzett jogokat törölt el és megsértette a vallásszabadsághoz való jogot.

A magyar Alkotmánybíróság is kifogást emelt, mégpedig azt, hogy független bíróság helyett politikusokból álló parlament (vagy parlamenti bizottság) dönthet egy adott egyház egyházi besorolásáról, és ez ellen nem lehet fellebbezni.

Magyarország kormánya azzal szerelte le az Alkotmánybíróságot, hogy beleírt egy mondatot az alaptörvénybe: „Az állam és a vallási közösségek a közösségi célok elérése érdekében együttműködhetnek. Az együttműködésről a vallási közösség kérelme alapján az Országgyűlés dönt. Az együttműködésben részt vevő vallási közösségek bevett egyházként működnek.” Mivel benne van az alaptörvényben, a jogszabály nem lehet alaptörvény-ellenes, tehát nem emelhet ellene kifogást az Alkotmánybíróság. A törvényt elfogadták.

A jogszabály lehetővé teszi, hogy „egyháznak” nevezze magát minden jogsértést elszenvedett felekezet.

A strasbourgi törvényszék 2014-ben megállapította, hogy a jogszabály megsérti az Emberi Jogok Európai Egyezményének 9. cikkelyét, – amely a gondolat, a lelkiismeret és a vallásszabadság kérdéskörét szabályozza – valamint a gyülekezés és egyesülés szabadságával foglalkozó 11. cikkelyben foglaltakat.

Ezek fényében egyértelműen látható, hogy Magyarországon a Szcientológia Egyház egy törvényesen bejegyzett vallás.