A NAIH vezetője eltiporja a gyónási titkokat

360

A Szcientológia egyház hívői ezt kérdezik Budapesten: “El kell tűrnünk, hogy a NAIH vezetője, Péterfalvi Attila meggyalázza a gyónási titkainkat?

Szcientológia egyház Budapest fotó

A Szcientológia egyház Budapesten a média kereszttüzében áll napok óta. A NAIH adatvédelmi hatóság eljárást indított a Magyarországi Szcientológia Egyház (Egyház) és a Szcientológia Egyház Központi Szervezet (Központi Szervezet) általános adatkezelési gyakorlatának vizsgálata tárgyában, mint arról a NAIH már korábban, a 2016. december 10-én kelt közleményében tájékoztatta a nyilvánosságot. A NAIH a hatósági eljárás során megállapította, hogy az Egyház és a Központi Szervezet jogellenes adatkezelési tevékenységet folytat.

Ennek eredményeként a Szcientológia Egyházban, Budapesten lefoglaltak számos adatot és iratot, többek között a hívők gyónási titkait tartalmazó dokumentumokat is.

Lefoglaltak számos olyan dokumentumot, amit a hívők az egyház lelkészeire bíztak, mert ők gyónási titoktartást fogadtak.

Vérlázító, hogy a vallásos adatvédelmi biztos a sajtó előtt teregeti ki mások gyónási titkait

Péntek este Péterfalvi Attila, az adatvédelmi hatóság elnöke az ATV-n beszélt arról, milyen információkat találtak azokban a dossziékban, amelyeket a Szcientológia Egyház vezetett a híveiről és az alkalmazottairól.

Bár keresztény embernek vallja magát, mégis ezek közül kettőt fel is olvasott.

Jellemzi a mai erkölcsi értékeket, hogy a 444 újságírói pedig le is írták ezeket.

Vajon mit szólnának a sajtó munkatársai és Péterfi Attila, ha az ő gyónási titkaikat valaki felolvasná a tévében, majd megjelenne ez az interneten is?

Ez nagyjából annyira etikus, mintha egy orvos kartonjait foglalnák le, és abból felolvasnák azokat az adatokat, amiket a beteg az orvosi titoktartásban bízva mond el az orvosának.

Részlet a NAIH határozatból

“(244) Az Egyház az eljárás során többször hivatkozott arra is, hogy a Hatóság által lefoglalt és őrizetébe vett iratanyag olyan személyes adatokat, információkat tartalmaz a hívekről, amelyek a gyónási titok körébe tartoznak. A Hatóságnak nincs hatásköre megítélni azt, hogy ezek a személyes adatok, információk mennyiben minősülnek gyónási titoknak, ugyanakkor megjegyzi azt, hogy a Pallas Nagy Lexikon szerinti fogalom-meghatározás értelmében a gyónás köznapi jelentése nem tartalmazza az így megismert információk rögzítését, nyilvántartását (lsd.: fülbegyónás kifejezés). Mindettől függetlenül a Hatóság hivatkozik az Infotv. 71. § (1) bekezdésére, mely alapján „a Hatóság eljárása során – az annak lefolytatásához szükséges mértékben és ideig – kezelheti mindazon személyes adatokat, valamint törvény által védett titoknak és hivatás gyakorlásához kötött titoknak minősülő adatokat, amelyek az eljárással összefüggnek, illetve amelyek kezelése az eljárás eredményes lefolytatása érdekében szükséges.” Ebből következően a Hatóság álláspontja szerint jogosult ezen, az adatkezelő által gyónási titoknak minősített személyes adatok megismerésére, kezelésére – az eljárásának eredményes lefolytatásához szükséges mértékben és ideig.”

Ezeknek az embereknek érdemes lenne a Tisztesség és becsület  ingyenes online tanfolyamot megnézniük:

http://www.szcientologia.org.hu/courses/integrity/overview.html