Inkvizíciós eszközöktől se riad vissza a hatalom, hogy betilthassa a szcientológusok hitük szerinti gyónását

822

Az ítéletvégrehajtó pedig egy olyan, gyakorlatilag korlátlan jogosítvánnyal felruházott csúcshivatalnok, aki a jog sajátosan szelektív értelmezésével, és valószínűleg valamiféle szélsőséges fanatizmustól vezérelve azokat az adatokat teregeti a nyilvánosság elé, melyek védelmére kinevezésekor felesküdött. Mindezt azért, hogy megpróbáljon megsemmisíteni egy vallási közösséget.

Egy olyan vezető hivatalnok él ma vissza a hatalmával hazánkban, aki nem tartja tiszteletben egy közösség tagjainak személyes szféráját, és az adatok védelmének nevében olyan intim, a lehető legbizalmasabban kezelt személyes iratokat rabolt el, vizslatott át szégyentelenül, majd hozott nyilvánosságra, melyek szentségét eddig a történelem során mindenki tiszteletben tartotta.

Péterfalvi Attila ezzel minden létező nemzetközi jogi és erkölcsi normát áthágott, és messze túllépte hivatala hatáskörét, de olyannyira, hogy erre még valóban nem volt példa a szcientológusok ellen szervezett támadások egyébként eseménydús nemzetközi történelmében sem.

Erre annakidején még Moszkvában sem vetemedtek. Ott is volt egy etikai határ, amin átgázolni már nem fért bele az orosz hatóságok eszköztárába.

A gyónás intézménye több ezer éve szinte minden jelentős vallásnak az egyik alapvető hitéleti eszköze. Mivel az emberek eredendően a jóra törekszenek, szégyellik a bűneiket, így egy általános iskolás gyerek számára is világos, hogy mikor gyónásról beszélünk, akkor minden dolgok egyik legkényesebb, legintimebb témája van napirenden.

65 éve létezik a Földön Szcientológia, és természetesen abban a közel 100 országban, ahol jelenleg szcientológiai hitélet folyik, több millió gyónás lezajlott már annak érdekében, hogy a hívek megszabaduljanak attól a lelki tehertől, melyeket a bűneik okoztak a számukra. Így nemigen szorul magyarázatra, hogy a gyónás meglehetősen bizalmi kérdés.

E bizalom megtartása, a Szcientológiában alap.

Ha ez nem így lenne, akkor már nem létezne Szcientológia, akkor nem növekedne, akkor nem kapott volna hivatalos egyházi státuszt a világ számos országában, nem neveztek volna el utcát az alapítójáról az USA nagyvárosaiban, és nem használnák a kormányok tucatjai hivatalosan a Szcientológia alapelveinek szekularizált (világiasított) elemeit.

Annak a többszázezer szcientológusnak, aki 65 éven keresztül megbízott a lelkészeiben, és a szcientológia gyónási lelki gyakorlatában soha, egyetlen alkalommal se kellett csalódnia. Ha valaki valóban be kíván tekinteni a közösség működésébe, annak kb. 90 IQ felett ez nyilvánvaló, hiszen ennyi év alatt eddig még egy adattal se éltek vissza.

Ezt az összefüggést a feltételezésünk szerint nem a bulvár lapok ostobaságai alapján cselekvő, cum laude eredménnyel végzett Péterfalvi Attilának, a rendelkezésére álló információk alapján már elsőéves korában is fel kellet volna fognia, különben soha nem ment volna át egy vizsgán sem a jogi egyetemen.

Előre elnézést kérünk az alábbi hasonlatért, de sajnos ez az, ami idevág:

Fegyveres erőkkel behatolni egy szülőszobába, ahol egy vajúdó nő próbálja megszülni a gyermekét, videofilmet készíteni az anya táguló nemi szervéről, majd rávágni egy közeli felvételt, amint az orvos az asszony öle felé közelít, aztán egy rövid premier plán az orvos mosolygó arcáról (nem kell azt tudnia a nézőnek, hogy ez a mosoly később, a születés után készült), „finoman” rákeverni egy felnőtt film hang-effektjét, végül nyilvánosságra hozni ezt az „alkotást”, közben azt sugallni, hogy a szülész orgiákat szervez…

Gyakorlatilag egy ilyen súlyú tett végrehajtásáig merészkedett el 2017 októberében a korláttan hatalommal felruházott Nemzeti Adatvédelmi és Infromációszabadság Hatóság elnöke.

A kérdés csak az, hogy minek kell még történnie, és milyen magas nemzetközi fórumig kell elmennie a megalázott híveknek, hogy az már kellemetlen legyen az Elnök úr feletteseinek, és megelégeljék ezt a nyilvánvalóan elvakult tisztogatási kísérletet.